הלחמות

placeholder
משחות-פחים-חוטים
זהב: 9,14,18 קאראטכסף: 50%,60%
דילוג לתוכן